Đặt mua

Nacurgo

Giá bán lẻ:
  • - Nacurgo xịt màng sinh học:
  • + 220.000 /lọ 30ml
    + 119.000 /lọ 12ml
  • - Nacurgo rửa vùng da tổn thương:
  • + 85.000 /chai 125ml

Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 200k trở lên

Sản phẩm
Nacurgo lọ xịt 30ml
Nacurgo lọ xịt 12ml
Nacurgo chai rửa 125ml
Đơn giá

220.000đ/ lọ

119.000đ/ lọ

85.000đ/ chai

Số lượng
Thành tiền
đ
đ
đ
Phí vận chuyển:
Tổng:

Kênh thông tin sản phẩm